DPT-FLOW

Luftflödesgivare

Luftflödestransmittern är konstruerad för att mäta flöde, hastighet, tryck och tryckskillnader i luftbehandlingssystem. Tryckmätningen är dessutom temperaturkompenserad efter lufttemperatur En av de mest teknologiskt avancerade trycktransmittrarna på marknaden som mäter flöde, statiskt tryck och differenstryck. Givarteknologi med mycket hög noggrannhet och långtidsstabilitet. Kan användas med olika mätprober, se produkt FloXact. Installationen kräver att K-värdet är känt.

Finns för flera olika mätområden.

Mät och övervaka i kanaler eller direkt över centrifugalfläkten.

Kan utrustas med automatisk 0-punktskalibrering (AZ-funktion).

Mycket enkel installation och drifttagning, liten och kompakt design.

Valbara mätenheter för både tryck, flöde och hastighet.

Levereras inklusive montagetillbehör (slang och nipplar).

Scroll to Top