NOVOS 5 Modbus

Rumsgivare för Temperatur

Thermokons ny-designade rumsgivare NOVOS med RS485 Modbus-utgångssignal för mätning av temperatur. Givaren kan monteras direkt på vägg eller över apparatdosa. Önskas fler funktioner, som börvärde, LCD-display, fläktstegsomkopplare eller forcering, se produktkategori Rumspaneler..
Finns även för RS485 BACnet (MS/TP)
– Matningsspänning: 15..35V = eller 19..29V ~
– Verktygsfri inkoppling på fjäderplint, max 1,5mm2
– Kan utrustas med ”design-front” i olika färg eller logo

Relaterade dokument


 

Scroll to Top